Banner

V čem byl Hus heretik

Reakce na dotaz v komentáři v předešlém článku "Zapomenuté výročí".

 

 

Husovy bludy

1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;
2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;
3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou milost;
4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;
5) Kněz žijící ve stavu těžkého hříchu neplatně uděluje svátosti;
6) Knížata a představení, jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem zastávají svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat;
7) Institucionální církev v čele s papežem není pravou Církví Kristovou;
8) Tuto církev není třeba poslouchat;
9) Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a chová se jako společenství svatých;
10) Církev má být podřízena světské moci, která má právo ji reformovat;
11) Kristus neustanovil papežství;
12) Papežství ustanovil císař Konstantin;
13) Papež nemá právo Církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její hlavy;
14) Hostie a víno se po konsekraci nestávají Tělem a Krví Páně;
15) Při konsekraci se podstata hostie a vína nemění, nestává se podstatou Těla a Krve Páně;
16) Hostie a víno se stávají Tělem a Krví Páně pouze v obrazném slova smyslu, latentně;
17) K obrazné proměně hostie a vína v Tělo a Krev Páně je třeba, aby celebrující kněz nebyl ve stavu těžkého hříchu;
18) Dobré skutky, vykonané ve stavu těžkého hříchu, jsou hříšné;
19) Kněz ve zpovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje Boží odpuštění;
20) Rozhřešení není platné, pokud zpovědník je ve stavu těžkého hříchu;
21) Skutečnou hlavou Církve je Kristus, nikoli papež;
22) Institucionální církev nemá práva vyučovat lid, pokud kněží žijí ve stavu smrtelného hříchu;
23) Papež nemá právo vládnout světsky, mít svůj stát;
24) Církev nemá mít žádný majetek;
25) Papež ani biskup nemají právo hlásat odpustky;
26) Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy;
27) Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k věčné spáse a žijících ve stavu milosti;
28) Pravá Církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží;
29) Církev nepotřebuje úctu svatých, jejich obrazy a sochy;
30) Církev nemá právo ukládat kanonické tresty;

Hus učil, že církev sestává pouze z předurčených (k věčné slávě). S tím je v rozporu podobenství o koukolu a pšenici, které spolu rostou až do žní, tedy do dne soudu. Hus také popíral, že Petr byl hlavou církve - v Písmu skála, na které Kristus vzdělá svou církev. Hus rovněž tvrdil, že poslušnost v církvi je výmysl kněží a neplyne z autority Písma - ale co potom Ježíšovo slovo v MAt 18,17: „Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník“.
Predestinace je nejhorší a nejzrůdnější hereze v dějinách církve. Popírá svobodnou vůli a je nesmyslná. 28 z třiceti článků, za které byl Hus odsouzen, se týkají právě predestinace a další tvrzení, že úkony kněze i „státního“ úředníka vykonané v smrtelném hříchu jsou neplatné, je nesmysl. To by uvedlo v chaos celý právní systém (i dnešní; představte si, že by starosta, který vás oddával, byl odsouzen). Nikdo by nevěděl zda je právoplatně sezdán, že je právoplatný dědic atd. Není rozdíl v tom, je-li někdo apriori špatný, že ho předurčil Bůh, nebo příroda a narodil se ve špatné rase, nebo dějiny a narodil se ve špatné třídě. Ti vyvolení, „Boží lid“, pak vraždili nevyvolené. Hus byl v Kostnici podružný problém a soudcové dělali vše, aby Husa nemuseli odsoudit. Jenže hereze je hereze a v té době za kacířství byl trest smrti, který vyhlásil Fridrich II., protože kacíři, zejména kataři vraždili, pálili atd. V té době s tím trestem panoval všeobecný souhlas, Hus vyžadoval hranici pro své odpůrce na universitě.

Autor: Bohumil Šourek

 

 

 

 

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?