Banner

Poslední dopis

Vážený pane generální řediteli,

Vážený pane řediteli zpravodajství,

Vážená Rado ČT,

po několika otevřených dopisech GŘ ČT, jež jím nebyly nikdy zodpovězeny, se na Vás obracím závěrečným dopisem, v němž bych rád shrnul několik základních principů, jež mne vedly k napsání předchozích e-mailů.

 

 

1) Absence odpovědi adresáta pisateli obecně může mít více příčin; není tudíž nerozumné pokusit se hledat sebekriticky chybu nejprve na vlastní polovině hřiště. Rád bych Vás proto ujistil, že pokud jde o komunikaci s médii či jinými institucemi, některá má vyjádření či výzvy k pravdivému a spravedlivému informování veřejnosti (což je nezpochybnitelnou povinností každého veřejnoprávního média), jež by se někomu mohly zdát příliš expresivní, mají charakter čistě věcný, opírající se o morální normy civilizované lidské a občanské společnosti s hlubokými křesťanskými kořeny (nejpozději od příchodu svatých Řeků Cyrila a Metoděje r. 863 ze Soluně na Velkou Moravu) a o institucionálně právní normy našeho (formálně) svobodného demokratického státu.

 

2) Při sdělení jakékoli informace je vždy zapotřebí respektovat její dva rozměry: obsah a formu.

Pokud jde o formu, při svých jakkoli kritických konstatováních a podnětech se vždy snažím, aby bylo patrné, že k nikomu nechovám žádnou osobní zášť, a bude-li ode mne potřebovat lidskou pomoc i můj protivník či nepřítel, jako křesťan mu ji rád poskytnu.

Jiná věc je však obsah kritických postojů; jestliže nějaká veřejně činná osoba oficiálně zastává, šíří a propaguje doktríny nebo ideologie zla, lži či další nepravosti, je zapotřebí na tuto skutečnost jasně upozornit, neboť mlčení k špatnosti prakticky znamená souhlas s ní (usance starých Římanů jako zakladatelů našeho právního systému mluví jasně: "Qui tacet, consentire videtur" - "Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí"; a sv. Ignác z Loyoly výstižně doplňuje: "Největším zločincem je ten, kdo chrání zločince").

Proto je přímo životně důležité citlivě a pečlivě aplikovat principiální rozlišovací biblické kriterium: "Podle ovoce je poznáte", "Nemůžete sloužit dvěma pánům - Bohu i mamonu".

Z téhož důvodu my křesťané, tvořící podstatnou část populace naší vlasti, máme povinnost upozorňovat na nepravost a hlásat Pravdu - Boží Slovo - ano, samozřejmě s láskou k svým bližním - včetně nepřátel. Jestli jsem v tomto ohledu vůči Vám někdy pochybil a v návalu horlivosti se formou svých textů provinil proti lásce k bližnímu, omlouvám se Vám, budu se snažit lépe vážit a formulovat slova.

Nemohu se však omlouvat za jejich pravdivý obsah. Mezi hříšníkem (jímž jsme samozřejmě každý) a hříchem je podobný rozdíl jako mezi pacientem a nemocí: máme milovat člověka, ale můžeme milovat hřích, který na něm parazituje jako nebezpečná smrtelná choroba?

K formě vedení dialogu připojuji ještě důležitou poznámku - a Vy se mnou jistě nebudete nesouhlasit: diplomatický arzenál disponuje bohatým spektrem nástrojů, podobně jako velký orchestr. A když jste bez úspěchu vyčerpal všechny jemné zvuky fléten, houslí a viol, nutně přichází ke slovu bubny a činely. Ostatně, jak si možná vzpomínáte, byly to právě dunivé pozouny, jež prorazily brány starozákonního Jericha..

 

3) Jako ilustraci oprávněnosti spravedlivě kritického postoje k propagandě lží a zloby českého / bruselského masmediálního tlaku Vám posílám několik nezávislých objektivizujících ukázek ze zasedání Rady ČT (jejíž člen M. Jankovec prohlásil, že ČT je povinna z rozhodnutí Evropské komise nahlížet události na Ukrajině z předepsaného úhlu - jinými slovy musí lhát: úplně stejně jako kdysi za komunistické diktatury..) a z nezávislých svobodných informačních zdrojů, a rád bych Vás znovu a naposledy vybídl, abyste jejich pravdivé kvalitní zprávy i Vy bezbariérově zprostředkoval českému divákovi, který jako plátce Vašich měsíčních příjmů má na ně plné právo.

(Pokud jde "objektivní nestrannost" masmedií, velmi výmluvné jsou mj. i sarkastické komentáře z pera některých novinářů k výsledku Referenda na Slovensku.. Když přišlo k senátním volbám v Česku ještě méně voličů, také jsme četli zprávy typu: "šaškárna", peníze vyhozené z okna, rozdělený národ a fiasko". Já jsem naopak přesvědčen, že účast 21,4 % z 4,4 mil oprávněných voličů zase není až tak úplně špatný výsledek: z více než 941 tisíc hlasujících potvrdilo 94,5 % zodpovědných lidských bytostí biologicky přirozený a společensky po tisíce let ověřený přirozený zdravý model lidské rodiny: otec + matka + děti. Bez jednoho či druhého bychom tu dnes, vážený pane řediteli, nebyli ani Vy, ani já. A tento fakt potvrdilo skoro 900 tisíc moudrých lidí. To je dobrý impulz k vážnému zamyšlení pro každého prozíravého Evropana a zvláště pro ty, kdo před referendem dali přednost chatě nebo jiným aktivitám bez uvážení dopadu svého momentálního egocentrického rozhodnutí na příští generace vlastního národa..).

Moudrý Albert Einstein vážně varuje: "Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí". I to měl Ježíš na mysli svou výzvou: "Kdo máš uši k slyšení, slyš!"

 

4) Tento dopis je určen i Vám, pane řediteli Zdeňku Šámale. Ačkoli dobře znám Vaši talentovanou a velmi sympatickou sestru Barboru, již jsem učil na pražském gymnáziu a s níž jsme si uchovali přátelské vztahy, Vy jste po celou dobu své působnosti v ČT ani jednou nevyhověl mým opakovaným žádostem o schůzku ve věci těžké ekonomicko-politické kauzy boje o záchranu předního symbolu české státnosti - chrámu sv. Michaela Archanděla pod ochranou UNESCO (jakkoli ta mu není vůbec nic platná: naopak kostelu hrozí přestavba na čtyřpodlažní supermarket se sexuálními salony a/nebo prodej kazašské bordelové mafii..).

Navíc je kauza bezprecedentní duchovně-kulturní devastace nejstaršího kostela (cca 1150) na původním osídlení Staré Prahy spojena s miliardovými defraudacemi a mezinárodním organizovaným zločinem, pročež se stala modelovým bojem o právní stát.

Navzdory těmto faktům a přes přímluvy Vaší sestry Barbory jste soustavně odmítal nejen pracovní setkání, ale i svolení otevřít toto téma v pořadu UK ČT (Aktuality,..). Moderátorka D. Drtinová mi před léty na opakované žádosti odpověděla: "Já to téma s vámi ráda odmoderuji, ale musí mi to odsouhlasit pan ředitel." Sama Barbora Vaše odmítání charakterizovala výstižně: "On je zatvrzelý.."

 

5) Stejná zatvrzelost je aplikována (viz bod 3) vůči pravdivému a spravedlivému informování českých diváků - nás koncesionářských poplatníků, kteří Vám financujeme Vaše kvalitní měsíční platy - o skutečné příčině občanské války na Ukrajině.

Místo pravdomluvných a skutečně objektivně vyvážených zpráv nás bombardujete do očí bijícími nesmysly o tzv. "ruské propagandě", kterým díky Bohu žádný soudný člověk stejně už dávno nevěří. Protože všichni informovaní lidé již dlouho vědí, že KRÁL JE NAHÝ. A to navzdory těžkopádně propagandistickému úsilí neosoudruhů Bursíků, Dobrovských, Gabalů, Kalousků, Kocábů, Putnů, Schwarzenbergů, Stropnických, Šírů, Štěchů, Vondrů, Votápků, Zaorálků a dalších výtečně placených havlistických demagogů, kteří s téměř železnou pravidelností podobné pražskému orloji kolují na obrazovce ČT a s bohorovnou suverenitou omílají své únavné lži a choromyslné bludy tvrdící o modrém čtverci: „Tohle kolečko je rudé!“

Tito lidé jsou však - bohužel - hrobaři nejen pravdy, spravedlnosti a demokratických principů zdravé lidské společnosti, ale potenciálně také naší země a českého národa jako etnika, pročež si skutečně nezaslouží jiné označení než vlastizrádci..

Totéž lze s politováním konstatovat i o drtivé většině Vašich komentátorů - když např. bezesporu talentovaný reportér v USA M. Řezníček s přesvědčivou výmluvností komentuje transparentní "upřímnost" US politiky a její "odhodlanost" všemi prostředky (doslova všemi - viz zločinného, válkou posedlého senátora J. McCaina) bránit mír v celém světě a zvláště na Ukrajině, člověk má dojem, že pan Řezníček mluví o posvátné krávě...

Asi proto se však ani náznakem nedotkne jádra věci - pravé příčiny vzniku ukrajinské války, kterou právě USA vyvolaly přiznanou investicí min. 5 mld USD, stejně jako vytvořily tzv. Islámský stát; a nyní se žháři snaží převlékat do hasičských uniforem ??...

Je prakticky nemožné slyšet z úst pánů Řezníčka, Pazderky, Karase, Dorazína,.. informaci, podle níž  jsou mnohonárodnostní vojenské jednotky NATO v počtu cca 2.200 mužů uvězněny spolu s ukrofašistickou armádou v kotli u Debalceva... Jak se to mohlo stát, když na UA údajně přece žádné západní zbraně nejsou, o lidském potenciálu ani nemluvě - bohužel, jak včera v UK smutně naříkal A. Vondra (jeden z členů Trilaterální komise, jež rozhodla o bombardování Srbska), když se vehementně dožadoval opaku...

Ale hlavně, nikdo z těchto mediálních sluhů Nového světového řádu (NWO) nám neřekne, že podstatou všech plánovitých hrůz dnešního světa je právě úsilí o vybudování tohoto zvráceného, satanistického světového NE-řádu - se všemi jeho průvodními jevy (genderismus, juvenilní justice, homosexualizace obyvatelstva, hypersexualizace malých dětí od mateřských škol, čipování lidí, vakcinace, potraty, eutanázie, otrava ovzduší chemtraily, drastická redukce celosvětové populace, koncentrace ekonomické a politické moci v rukou úzké skupiny "nadlidí", a dokonce veřejné uctívání satana - orgie, černé mše - viz Oklahoma City, chrám sv. Michaela v Praze...).

 

N.B.

Podstatou tohoto zrůdného systému, totálně pošlapávajícího principy Božích zákonů v oblasti morálky (Desatero Božích přikázání) i přírody, je pýcha padlého anděla (Lucifera, ďábla, čerta,.. jakkoli ho kdo chce nazvat) - inteligentní duchovní bytosti, která v andělském světě vyvolala puč („alla Majdan“) s cílem svrhnout absolutního Vládce Universa a dosadit na jeho místo sebe; rebel byl poražen a vykázán z prostoru Boží lásky do temného prostředí bez Boží přítomnosti - nazývaného peklem  - plného zoufalství ze ztraceného ráje, závistivé zloby a nenávisti ke všem, kdo v blízkosti Lásky žijí a kdo mají možnost do ní vejít - tj. k nám lidem.

Nejlepší a nejúčinnější strategie útočníka spočívá v umění přesvědčit protivníka o vlastní neexistenci (mj. viz výše - vojáci zemí NATO v ukrajinských uniformách... Nechá-li se cizinec po příchodu do Prahy uchlácholit pohádkou, že se u nás nekrade, brzy bude žebrat na mostě..). Chce-li tedy padlý anděl zabránit člověku, aby úspěšně prošel pozemským životem a branou smrti vstoupil do nového trvalého Domova bez konce ve společenství Absolutní Lásky - Boha, které on, démon, musel po prohraném „puči“ navždy opustit, samozřejmě se potenciální lidské oběti nepředstaví jako odpudivý, špinavý a páchnoucí čert s ocasem pobíhající po městě v předvečer svátku sv. Mikuláše.. Jaký by měl asi úspěch??

Právě naopak, démon nabízí zdánlivá dobra - rovnost, volnost, bratrství, bohatství, prosperitu, krásu, zdraví, úspěch, slávu, prestiž (vzpomeňme na skvělý film „Ďáblův advokát“), moc, ovládání druhých lidí, přírodních zákonitostí („Poručíme větru, dešti, genetice,..“) -, jichž lze dosáhnout revolučním násilím - aby pak tyto „benefity“ utopil v proudech nenávisti a lidské krve.. (Velká francouzská, Velká říjnová revoluce, světové války, milionové masakry nenarozených dětí či tzv. vyžádané „humánní“ vraždy lidí, kteří zdánlivě ztratili smysl existence...).

Je to nesmírně jednoduchá a stále stejná taktika - jako v Ráji: "Vezmi si to jablko - a budeš jako Bůh!" Být jako Bůh... Rozhodovat o tom, co je dobro a zlo, co je a co není přirozené... Je možné v demokratických parlamentech odhlasovat, že slunce vychází na Západě? Jistě. A co to změní na koloběhu vesmíru?.. Ale v našem světě nic není zadarmo, a proto se ptejme: jakou cenu člověk zaplatí za svou revoluční proměnu v „boha“? Co ho to bude stát? - Skoro nic, jen jeho nesmrtelnou duši - věčnou existenci lidského života v lásce a štěstí nebo v nenávisti a utrpení... A tato hypnotizující mantra pokoušení stále znovu a znovu láká lidi každého věku a opakovaně je klame, spoutává a vrhá do strašného utrpení na Zemi i na věčnosti...

K tématu prvního konfliktu mezi silami dobra a zla ještě připomínám, že rebelujícího Lucifera porazil sv. Archanděl MI-CHA-EL („Quis-Ut-Deus, Kdo jako Bůh“). Proto stoupenci poraženého satana (satanisté, zednáři...) nenávidí sv. Michaela a cokoli s ním spojeného - ne náhodou se v srdci Prahy již 25 let vede urputná duchovně-kulturní válka o jeho chrám, která - vzhledem k bezprecedentně flagrantnímu pošlapávání pravdy a spravedlnosti - je současně i modelovým bojem o právní stát v naší zemi).

 

6) Kdo tuto smrtící ďábelskou strategii prohlédl - díky desetiletím vlastního zotročení jedním ze zločinných modelů ("sociálních experimentů") ducha zla - komunismem - spojeným s desetimiliony lidských obětí, je Rusko.

Jeho současný prezident Vladimír V. Putin po tragických zkušenostech 20. století odmítl nejen zhoubný komunismus, ale jako jediný významný politik našeho židovsko-křesťanského civilizačního prostoru také jasně a jednoznačně odsoudil NWO (viz mj. Valdajskou řeč 2013), a naopak potvrdil (již Einsteinem avizovanou, viz výše) nutnost vrátit se k Bohu - ke křesťanským kořenům evropské civilizace - k principu respektování Božích zákonů a zdravé přirozené rodiny. A právě tento zásadní Putinův obrat je pravým důvodem hysterické démonizace Ruska i jeho samého. Dokud v Kremlu seděl opilý Jelcin a ochotně plnil plány mezinárodních architektů NWO, bylo Rusko chváleno za „správný demokratický vývoj“...

A kdo chce V. Putina kritizovat za jeho dávné aktivity v tajných službách SSSR, ať si vzpomene mj. na sv. Pavla - nebyl on před svým obrácením také KGB-ák či STB-ák, který nemilosrdně pronásledoval křesťany?

Ostatně dávno před ruským prezidentem Putinem udělal tentýž krok římský císař Konstantin vydáním Milánského ediktu (r. 313), jímž ukončil krvavé pronásledování křesťanů a křesťanství povýšil na oficiální náboženství Říše. Tím se samozřejmě všichni bývalí pohané nestali ze dne na den automaticky praktikujícími křesťany, ale císařovo rozhodnutí mělo klíčový význam pro jasné nastavení nové duchovní orientace - od mrtvých model pohanských kultů k jedinému pravému živému Bohu. Lidé začali vnímat nový - definitivní - cíl života ve věčném společenství s naším nebeským Otcem, a v důsledku toho i potřebu změnit hodnotové preference dosavadního životního stylu tak, aby tohoto věčného cíle mohli dosáhnout.

V tom je obrovský potenciál křesťanského životního postoje dodnes. A tuto šanci pochopil a přijal ruský prezident - slovy i činy; zatímco EU vzešlá z hlubokých křesťanských kořenů stejnou šanci ostentativně zadupává do bahna neoliberálního morálního indiferentismu (je dovoleno vše, co přináší zisk a smyslový požitek) a své vzácné křesťanské dědictví rozemílá mašinérií legislativy oslavující návrat k neopaganismu, hedonismu, sodomizaci společnosti a bezbřehého individuálního relativismu, který však oklikou vede k tyranii komunistické diktatury (viz nadčasové varování Sokrata!) - samozřejmě vše pod záminkou a jménem svobody. O tomto obrovském riziku zotročení člověka maskovanými silami zla pregnantně vypovídá vynikající kniha německé socioložky Prof. Gabriele Kuby „Globální sexuální revoluce aneb ztráta svobody ve jménu svobody“. Jeden z našich významných čsl. aktivistů - bývalý člen Federálního parlamentu ji věnoval poslancům, senátorům i biskupům a je mimořádně žádoucí, aby si ji důkladně přečetl každý zodpovědný občan a podle svých možností a sil ji uváděl do praktického života - chceme-li jako národ přežít a uhájit svou identitu a nezávislost.

 

7)  Od výše jmenovaných reportérů ČT se nedozvíte ani slovo o zakázaných fosforových bombách, kterými Porošenkovi a Jaceňukovi vrazi vyhlazují vlastní civilní ukrajinské obyvatelstvo Doněcku společně s rovněž "neviditelnými" US helikoptérami Apache, které tam přece také vůbec nejsou... A kam letěly naše vojenské speciály z Ostravy-Mošnova? Leží-li Kyjev v Africe, pak budu rád věřit oficiálním zprávám, že do Afriky (viz 2. email). To vše jsou do-nebe-volající válečné zločiny a hříchy, jež nezůstanou (dříve či později) bez spravedlivé odplaty Nejvyššího Panovníka - Všemohoucího Boha.

Z těchto důvodů Vám přeposílám několik zásadních až dechberoucích svědectví a videodokumentací, jež byste měli poctivě předložit českým divákům, místo účelově demagogických lží či oslavných komentářů udělení hudebních cen zamilovaným homosexuálům a dalších pseudodůležitých zpráv...

Zpravodajství ČT o konfliktních tématech typu UA se opravdu stává bezbřehým zatuchlým kanálem, jehož otrávené vody se už nedají pít bez rizika vážné intoxikace duše, smyslu pro pravdu, spravedlnost a přirozenost..

 

---

 

Vážený pane generální řediteli, na tento dopis nemusíte odpovídat, stejně jako jste neodpověděl na žádný z předchozích; nicméně Vás nyní naposledy - jako člověk - prosím, a jako občan, který má rád svou vlast, korektně žádám, přestaňte demagogicky lhát a dejte napít nám lidem, kteří Vás živíme, čistou pramenitou vodu z fontány Pravdy. Tu totiž stejně umlčet nelze a Ona se stane Vaší záchranou, nebo Vaším spravedlivým soudcem - ve svědomí již nyní a na všeobecném Posledním soudu dějin velmi brzy... Co je délka i nejdelšího lidského života proti Věčnosti?

Teď se Vám možná zdá, že sedíte v teplém bezpečí své pracovny na Kavčích horách, ale to je obrovská iluze, která se může během pár hodin zásadně změnit, a Vy to nemůžete nevědět. Pak-li byste snad (obtížně uvěřitelnou náhodou) opravdu žil v informační "karanténě" (jako kdysi komunističtí policejní úředníci), čtěte necenzurované servery PROTIPROUD, ZVĚDAVEC, EURABIA, EUPORTAL, PARLAMENTNI LISTY, AE NEWS.., mluvte s lidmi, kteří na UA byli/jsou, a získáte pravdivý obraz o tamní situaci. A budete-li naslouchat poctivě hlasu svého svědomí, zásadně proměníte obraz lživě demagogického zpravodajství ČT. Protože jinak byste se na sebe do konce života (a ten může - nejen kvůli Vámi přivolávané horké fázi III. světové války - přijít velmi rychle) už nikdy nemohl s čistým svědomím podívat do zrcadla a nikomu z podváděných obyvatel naší vlasti upřímně a pevně do očí.

Cynickým a zatvrzelým popíráním pravdy ČT uvádí  naši zemi a tím i celou Evropu do nebezpečí nukleárního požáru.Tak si to prosím konečně uvědomte a vyvoďte z toho správné důsledky: kategoricky odmítněte zhoubné direktivy tzv. politické korektnosti, ať už jsou produktem Bruselských sovětů nebo výplodem choré mysli některých členů Rady ČT, dokud máme ještě čas zachránit sebe i planetu Zemi před totálním zničením..

Přeji Vám, panu řediteli Zdeňku Šámalovi i všem pracovníkům ČT dobré vůle jasné světlo pro citlivé rozlišování a demaskování každého zla!

Pokoj + Dobro,

 

Ing. Jiří Pavel Pešek

ECSSU, ex-diplomat

 

 

 

 

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?