Banner

Kánony Tridentského koncilu o manželství

Ve snaze být nápomocní otcům biskupům a otcům kardinálům při jejich bádání nad tím, co je to rodina a manželství, především Jeho eminenci Walteru Kasperovi, který se domohl v daném tématu v poslední době značného rozletu, dovolujeme si zveřejnit závazné kánony tridentského koncilu o svátosti manželství . Obzvláště 5. a 7. kánon by mohly být podnětné. Netřeba snad připomínat těm, kteří mají v takové posvátné úctě II. vatikánský koncil, že učení již jednou závazně definováno (tj. pod hrozbou exkomunikace) církví na kterémkoliv koncilu, je nezrušitelné a exkomunikace postihne automaticky každého, kdo by se ho snažil měnit nebo popírat.

 

 

1. Kdo říká, že manželství není opravdově a ve vlastním smyslu jedna ze sedmi svátostí evangelijního zákona, stanovená Kristem Pánem, ale že ji vymysleli lidé v církvi a že neuděluje žádnou milost, ať je exkomunikován.

2. Kdo říká, že křesťanům je dovoleno mít současně několik manželek a že to nezakazuje žádný božský zákon, ať je exkomunikován.

3. Kdo říká, že pouze ty stupně pokrevního příbuzenství a příbuzenství mohou zabránit uzavření manželství nebo rozloučit uzavřené manželství, které se uvádějí v knize Leviticus (18, 6 násl.); a že církev nemůže od některých z nich dispenzovat, nebo že nemůže stanovit, aby i jiné stupně manželství zabraňovaly a zneplatňovaly, ať je exkomunikován.

4. Kdo říká, že církev nemohla stanovit zneplatňující překážky manželství, nebo že se v jejich stanovení mýlila, ať je exkomunikován.

5. Kdo říká, že v důsledku hereze nebo obtížného soužití nebo zlomyslného vzdálení se od manžela může být manželské pouto uvolněné, ať je exkomunikován.

6. Kdo říká, že manželství potvrzené, ale nekonzumované se nerozlučuje slavnostní řeholní profesí jednoho z manželů, ať je exkomunikován.

7. Kdo říká, že se církev mýlí, když učila a učí, že podle evangelního a apoštolského učení (Mt 19,6 a násl.; Mk 10,6 a násl.; 1 Kor 7,10 a násl.) se v důsledku cizoložství jednoho manžela pouto manželství nemůže zrušit a oba, i nevinná stránka, která nedala žádný podnět na cizoložství, během života druhého manžela nemohou uzavřít žádné druhé manželství; a muž páchá cizoložství, když se po propuštění cizoložné ženy ožení s jinou, a také žena, která se po propuštění cizoložného muže vydá za jiného, ​​ať je exkomunikován.

8. Kdo říká, že se církev mýlí, když z mnoha důvodů prohlašuje za dovoleno odloučení manželů od stolu a lože, čili od soužití, na určitou nebo neurčitou dobu, ať je exkomunikován.

9. Kdo říká, že klerici, kteří přijali svěcení, nebo řeholníci se slavnostním slibem čistoty mohou uzavřít manželství a uzavřené manželství je i přes protikladný církevní zákon nebo slib platné, a že opačné chápání není nic jiného než odsouzení manželství, a že všichni mohou uzavřít manželství, pokud necítí, že mají dar čistoty, i když ji slíbili, ať je exkomunikován. Když totiž Boha správně prosí o ni, tehdy ji on neodmítne ani nedovolí zkoušet nás nad naše síly (srov. 1 Kor 10, 13).

10. Kdo říká, že manželskému stavu je třeba dát přednost před stavem panenství nebo celibátu a že není lepší a blaženější zůstat v panenství a celibátu, jako uzavřít manželství, ať je exkomunikován.

11. Kdo říká, že zákaz slavnostního uzavírání manželství v určitých obdobích roku je despotickou pověrou, pocházející z pohanské pověry; nebo kdo požehnání a jiné bohoslužebné obřady, které církev při nich používá, odsuzuje, ať je exkomunikován.

12. Kdo říká, že manželské kauzy nepatří před církevního soudce, ať je exkomunikován.

Převzato z knihy Viera církvi v úradných dokumentoch jej magisteria, Dobrá kniha, Trnava 1995

Zdroj: Dielňa svätého Josefa

Přeložil: B. Šourek

 

 

 

 

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?