Banner

Esej o tvořivém principu politických ústav (úryvky)

Čím více zkoumáme vliv lidského konání na tvoření politických ústav, tím více v nás roste přesvědčení, že jeho vliv je ve skutečnosti nekonečně podružný nebo vystupuje pouze jako pouhý nástroj; a nevěřím, že zůstane jakákoli pochybnost o nepopiratelné pravdě následujících tvrzení:

 

1. Že základní principy politických ústav existují před psaným zákonem

2. Že ústavní zákon je a může být pouze výsledkem nebo zdůrazněním nepsaného, již dříve existujícího zákona

3. Že co je nejpodstatnější, nejvíce ústavní a opravdu základní, není nikdy napsáno a ani nemůže být, aniž by to ohrozilo stát

4. Že slabost a křehkost ústavy je přímo úměrná pluralitou psaných ústavních článků

 

***


Při tomto obecném pravidle, že žádná ústava nemůže být vytvořena nebo napsána à priori, známe jednu jedinou výjimku - Mojžíšovu legislativu. Tato jediná byla odlita, dá se říci jako socha, a napsaná až do nejmenšího detailu úžasným člověkem, který řekl: Fiat! Jeho práce nikdy nevyžadovala opravu, vylepšení nebo jakékoli změny; ať už jím nebo jinými. Tato jediná se vzepřela času, protože mu nebyla nic dlužná a nic od něj neočekávala; ona jediná přežila patnáct set let; a dokonce i poté, co uplynulo osmnáct nových století, odkdy ona velká Anathema udeřila v ten osudový den, vidíme ji těšit se, pokud to tak mohu říct, z druhého života - stále zavazující jakýmsi záhadným poutem bez lidského jména rozdílné rodiny lidské, které zůstávají rozptýlené, aniž byly nejednotné. Takže jak přitažlivost - a toutéž silou působí na dálku - vytváří jeden celek z mnoha částí od sebe velmi vzdálených. Tato legislativa leží očividně pro každé inteligentní svědomí mimo okruh vyznačeného kolem lidské moci; tato velkolepá výjimka obecného zákona, který ustoupil pouze jednou a ustoupil pouze svému Autorovi, pouze ona ukazuje Božské poslání velkého hebrejského zákonodárce ....

Ale jelikož každá ústava je božská ve své podstatě, člověk nemůže udělat v tomto směru nic, dokud nespočine v Bohu, jehož nástrojem se tak stává. Toto je pravda, jejíž celé lidské pokolení vždy přisvědčovali tím nejhorlivější způsobem. Zkoumejme historii, která je experimentální politikou, a pokaždé najdeme kolébku národů obklopenou kněžími a Božstvu neustále vzývanému na pomoc v lidské slabosti ....

Člověk ve vztahu ke Stvořiteli je majestátní a jeho řízení je tvořitelské; naopak, když se oddělí od Boha a koná sám, nepřestane být mocným, neboť je to privilegiem jeho přirozenosti; ale jeho jednání je negativní a směřuje pouze k ničení ....

V dějinách všech věků neexistuje jediný příklad, který by ohrozil tuto maximu. Žádná lidská instituce nemůže přetrvat, pokud nemá podporu Ruky podporující vše; to znamená že pokud není ve svém původu zasvěcena Jemu. Čím více je proniknuta Božským principem, tím bude trvanlivější.

***


Každý národ, tak jako každý jednotlivec, má poslání, které musí plnit. Bylo by marné popírat, že Francie má v Evropě dominantní vliv, vliv, který však trestuhodně zneužila. Především byla v čele náboženského systému a nikoli bezdůvodně se její král nazýval nejkřesťanštějším: Bousset tento bod nezdůraznil bezdůvodně. Ale jelikož zneužila svůj vliv na podkopání morálky v Evropě, nepřekvapuje, že musí být použity hrozné prostředky, aby se vrátila k svému správnému směřování.

Dávno jsme neviděli takové děsivé tresty postihnuvší tolik hříšníků. Není pochyb, že mezi těmito nešťastníky je mnoho nevinných, ale je jich mnohem méně než si lidé myslí ....

Je hrozivé vidět význačné vzdělance padat pod Robespierrovu sekeru. Z lidského hlediska žádný smutek nad nimi není přehnaný, ale božská spravedlnost nebere ohled na matematiky nebo vědce. Příliš mnoho francouzských intelektuálů napomáhalo příjezdu Revoluce; příliš mnoho s ní souhlasilo a povzbuzovalo, dokud, podobně jako Tarquiniova hůl, sekala pouze vládnoucí hlavy. Podobně jako mnozí jiní, i oni říkali: Velká revoluce nemůže být bezbolestná. Ale pokud myslitel omlouvá takové prostředky k cíli řka: Sto tisíc vražd je nic, pokud máme být svobodní; pak pokud Prozřetelnost odpoví: Přijímám tvé doporučení, ale ty budeš jednou z obětí, pak kde je nespravedlnost? Soudili bychom jinak na našich soudech? ....

Jeden z největších možných zločinů je bez pochyb útok na svrchovanost, protože žádný jiný nemá takové hrozné následky. Pokud svrchovanost sídlí v jednom muži a tento muž se stane obětí násilí, zločin útoku na majestát zvětší ohavnost onoho skutku. Ale pokud si tento svrchovanec nezasloužil takový osud žádným svým proviněním, jestliže mu jeho ctnosti dokonce přitížily, takový zločin se nedá ani popsat. Toto je případ smrti Ludvíka XVI..; ale je důležité poznamenat, že nikdy takový velký zločin neměl tolik spolupachatelů. Smrt Karla I. jich měla mnohem méně, i když proti němu bylo možné vznést obvinění, která si Ludvík XVI.. nezasloužil. Je však mnoho důkazů o citlivé a statečné starosti o něj; dokonce i kat, který byl povinen uposlechnout, se neodvážil zveřejnit své jméno. Ale ve Francii kráčel Ludvík XVI. mezi 60 000 ozbrojenými muži, kteří nenašli ani jednu kulku na pomoc svému králi, ani jeden hlas se nezvedl ve prospěch nešťastného panovníka, a provincie mlčely stejně jako hlavní město. Vydali bychom se napospas, říkalo se. Francouzi, pokud toto považujete za dobrý důvod, tak neříkejte více o své statečnosti nebo přiznejte, že ji zneužíváte! ....

Každá kapka krve Ludvíka XVI. bude stát Francii potoky; možná až čtyři miliony Francouzů zaplatí svými životy za velký národní zločin protináboženského a protispolečenského povstání, korunovaného kralovraždou ....

Ale je to tady, kde si můžeme uvědomit pořádek v nepořádku, protože je očividné, i když málokdo nad tím uvažuje, že velcí zločinci Revoluce mohou padnout pouze pod údery svých kompliců. Pokud by síla samotná mohla přinést to, co se nazývá kontrarevoluce, a nahradit krále na trůnu, nebylo by prostředků provádění spravedlnosti.

Autor: Joseph de Maistre (1753-1821)

Zdroj: Dielňa sv. Jozefa

Ze slovenského překladu převedl: B. Šourek

 

 

 

 

Přidat komentář

Komentáře pod články přímo reflektují úroveň pisatelů a provozovatel tohoto webu za ně nemůže být činěn zodpovědným.


Bezpečnostní kód
Obnovit

 


WebArchiv - archiv českého webu


Novinky emailem

Facebook

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Anketa

Nová monarchistická politická strana - co vy na to?